Samenwerkingen

ViewPoint staat voor kwalitatief goed geïntegreerde programmatuur en een oplossing voor de operationele, primaire processen van uw woningcorporatie. Door samen te werken met meerdere partijen bieden wij uw corporatie een uitstekende totaaloplossing.

Partner leveranciers

Samenwerken met strategische -en expertpartners draagt bij aan de kwaliteit van onze totaaloplossing voor de woningcorporatie. Alle samenwerkingen met onze partners liggen vast in een overeenkomst. Op deze manier bieden wij de woningcorporatie transparantie en voorspelbaarheid. Wij geven u graag een overzicht van onze partners.

Klanten

Itris vindt de samenwerking met hun klanten uitermate belangrijk. Ook in het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Dit bespreken we in verschillende teams samen met de klant. 

  • Project Advies Group (PAG)
  • Special Interest Group (SIG)
  • Strategic Alignment Sessie (SAS)

Stichting ViewPoint

Stichting ViewPoint is partner en vertegenwoordiger van de corporaties die gebruikmaken van ViewPoint. Zij zijn partner die samen met haar leden, kennis en ervaring inzet om samen met Itris te werken aan een goede dienstverlening van Itris en een product dat continuïteit biedt en zowel technisch als functioneel blijft aansluiten op de wensen en eisen van de deelnemende corporaties. Graag geven wij u meer uitleg over de toegevoegde waarde van de stichting.

Stichting Kamers met Aandacht

Itris ondersteunt het goede doel Stichting Kamers met Aandacht. Graag vertellen wij u meer over dit goede doel.
Stichting Kamers met Aandacht is een non-profit organisatie met als doel positieve uitstroom uit de jeugdzorg te bevorderen. En daardoor het dak- en thuisloze jongeren te verminderen. Voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar zoeken zij kamers bij particulieren.

Total Specific Solutions (TSS)

Itris is onderdeel van Total Specific Solutions (TSS) en Topicus.com. TSS is op dit moment eigenaar van meer dan 100 Europese softwarebedrijven in verschillende branches in 14 verschillende landen. Itris kan hierdoor versneld innoveren. Dankzij de strategische begeleiding, het delen van innovatiekennis in een groot wereldwijd netwerk en de financiële zekerheid kan Itris gestaag verder groeien en een toonaangevende positie in de markt innemen.