Waar staan wij voor?
Stichting ViewPoint wil als partner vanuit een gezamenlijk invloed uitoefenen in de ontwikkeling van ViewPoint en de kwaliteit van de dienstverlening door Itris, met als doel betaalbaarheid en instandhouding van de producten.

Waar gaan wij voor?
De volgende punten zijn belangrijke speerpunten voor de stichting:

  • Een professionele, autonome gesprekspartner zijn;
  • Borging van de Escrow overeenkomst;
  • Schept voorwaarden voor en stimuleert het kennisdelen en samenwerking op een interactieve manier.

Huidige bestuursleden

Ledenmiddag
Deze ledenmiddag is speciaal voor de leden van Stichting ViewPoint.

Datum: 8 november
Tijd: vanaf 12.00 uur
Locatie: Ons Huis Apeldoorn

Tijdens deze middag worden actualiteiten besproken en is er een live demo over het nieuwe communicatieplatform. Tevens vertelt deze middag de gastspreker René van Eijk jou meer over cybersecurity en hoe een corporatie zich hiertegen kan beschermen. Je kunt je aanmelden voor deze ledenmiddag via deze link.

Vacature
Op dit moment staat er een vacature open. Wil je graag onderdeel uitmaken van Stichting ViewPoint? Wij zoeken op dit moment een nieuw bestuurslid. Bekijk hier de vacature.

Platform Stichting ViewPoint
Stichting ViewPoint heeft voor de leden een eigen communicatie- en participatieplatform (Mett). Daarmee kunnen ViewPoint gebruikers elkaar gemakkelijk vinden en samen optrekken in bepaalde zaken. Ook kan men er gemakkelijk informatie vinden over relevante onderwerpen. Wij roepen zoveel mogelijk medewerkers van de leden van onze stichting op om lid van dit platform te worden. Hoe meer disciplines, hoe liever!
Meld je bij het platform aan via info@stichtingviewpoint.nl en maak een account, zodat je als gebruiker toegang hebt.

Wat kost het lidmaatschap?

Nieuwe leden betalen de eerste keer € 1.000,00 (deelnamekosten € 750,00 en € 250,00 Escrow). Huidig prijspeil. Daarna zijn de jaarlijkse deelnamekosten per lid € 750,00.

Lid worden?

Wil je lid worden van Stichting ViewPoint, dan kun je het aanmeldformulier invullen en ondertekenen en vervolgens e-mailen naar info@stichtingviewpoint.nl.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Tijdens de Itris Klantendag op 28 oktober 2021 werd de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst van Itris en ViewPoint ondertekend. Deze ondertekening was de kroon op de fijne samenwerking voor de toekomst.

Escrow regeling
Als gebruiker van ViewPoint vertrouw je volledig op Itris voor aanpassingen en onderhoud. Je moet er natuurlijk niet aan denken dat door onvoorziene omstandigheden de continuïteit van jouw bedrijfsprocessen gevaar loopt. Dat hoeft ook niet want de overeenkomst tussen de Stichting, Itris en Escrow Europe beschermt je hiertegen. Itris verplicht zich de broncode van de software ViewPoint en de daarbij behorende technische documentatie ten gunste van haar gebruikers te deponeren bij NCC group.

NCC group
De broncode is gedeponeerd bij een gespecialiseerde Escrow bureau, namelijk NCC group. Zij bieden:

  • De garantie dat alle noodzakelijke broncode bestanden, bouwscripts en hulpbestanden in Escrow zijn gedeponeerd en opgeslagen.
  • De garantie dat de volledige documentatie van het opbouwproces samen – met de broncode is opgeslagen en direct beschikbaar is in het geval van een release.
  • Bescherming tegen het verlies van belangrijke medewerkers van de leverancier of de licentiehouder.
  • De garantie dat alle documentatie, nodig om de applicatie op te laten bouwen door een andere partij/programmeur, beschikbaar is.

De NCC group controleert jaarlijks met een level 3 test of de broncode op te bouwen is. Eens in de 2-4 jaar geeft de Stichting opdracht voor een Full Verification test. Dat is vooral handig bij een grote nieuwe release zoals bijvoorbeeld R6.0. Een full verification test biedt de zekerheid dat de gedeponeerde broncode correct en volledig is, zodat met de broncode een werkende applicatie op te bouwen is. Een full verification test wordt afgesloten met een Build Report.

Bij onvoorziene omstandigheden kan de gebruiker met behulp van het materiaal uit het Escrow depot verder onderhoud (laten) plegen. Escrow Europe zorgt ervoor dat het depot up-to-date blijft en voert jaarlijks een uitgebreide technische verificatie uit. Als lid maakt u gebruik van deze regeling.

Lid worden nieuwsbrief?
Wij versturen regelmatig een nieuwsbrief met informatie over actualiteiten. Wil je graag de nieuwsbrief ontvangen, stuur een e-mail met jouw gegevens en die van je woningcorporatie naar: info@stichtingviewpoint.nl.

Statuten
Klik hier om de statuten van Stichting ViewPoint te downloaden.