Wie zijn wij?
Stichting ViewPoint is de geformaliseerde gesprekspartner voor Itris ten aanzien van de continuïteit van het systeem ViewPoint en ten aanzien van de strategie op organisatie- en sectorontwikkeling. In het overleg met Itris vertegenwoordigt de stichting haar achterban.

Onze missie
Wij zijn de partner die samen met haar deelnemers kennis en ervaring inzet om met Itris te werken aan een goede dienstverlening van Itris, en naar een product dat continuïteit biedt en zowel technisch als functioneel blijft aansluiten op de wensen en eisen van de deelnemende corporaties.

Waar gaan wij voor?
Belangrijke speerpunten zijn:

  • Organisatie Itris in relatie tot TSS;
  • Borging van de Escrow-overeenkomst;
  • Roadmap Itris, dienstverlening en klanttevredenheid;
  • Begroting, KPI’s, Planning en Control.

Wij informeren onze leden over de inhoud en de voortgang van activiteiten.

“Wij kunnen het alleen samen met jou!”
De rol van de stichting is: faciliteren, stimuleren, mobiliseren en enthousiasmeren van onze achterban. Maar alleen sámen met onze leden kunnen we die rol vervullen. We scheppen de voorwaarden voor kennisdelen en samenwerken; stimuleren dat ondermeer via ons communicatieplatform https://www.stichtingviewpoint.nl/. Om te weten wat er onder de deelnemers leeft, gaan we op passende momenten met hen in gesprek tijdens themabijeenkomsten. Ook organiseren we jaarlijks een ledenmiddag.

 

Wij nemen niet de rol van organiseren; die verantwoordelijkheid blijft bij Itris als leverancier en opdrachtgever.

 

Platform Stichting ViewPoint
Stichting ViewPoint heeft voor de leden een eigen communicatie- en participatieplatform (Mett). Via dit platform kunnen ViewPoint-gebruikers elkaar gemakkelijk vinden en samen optrekken in bepaalde zaken. En men kan er informatie vinden over relevante onderwerpen. Wij roepen zoveel mogelijk medewerkers van de corporaties op om gebruik te maken van dit platform. Hoe meer disciplines, hoe liever Meld je aan via de link én maak een account aan zodat je als gebruiker toegang hebt.

Escrow-regeling
Als gebruiker van ViewPoint vertrouw je volledig op Itris voor aanpassingen en onderhoud. Je moet er natuurlijk niet aan denken dat door onvoorziene omstandigheden de continuïteit van jouw bedrijfsprocessen gevaar loopt. Dat hoeft ook niet, want de overeenkomst tussen de Stichting, Itris en Escrow Europe beschermt je hiertegen. Itris verplicht zich de broncode van de software ViewPoint en de daarbij behorende technische documentatie ten gunste van haar gebruikers te deponeren bij een gespecialiseerd Escrow-bureau.

NCC group
De broncode is gedeponeerd bij NCC group, een gespecialiseerd Escrow-bureau. Zij bieden:

  • De garantie dat alle noodzakelijke broncode-bestanden, bouwscripts en hulpbestanden in Escrow zijn gedeponeerd en opgeslagen.
  • De garantie dat de volledige documentatie van het opbouwproces samen – met de broncode is opgeslagen en direct beschikbaar is in het geval van een release.
  • Bescherming tegen het verlies van belangrijke medewerkers van de leverancier of de licentiehouder.
  • De garantie dat alle documentatie, nodig om de applicatie op te laten bouwen door een andere partij/programmeur, beschikbaar is.

De NCC group controleert jaarlijks met een level 3 test of de broncode op te bouwen is. Eens in de 2-4 jaar geeft de Stichting opdracht voor een Full Verification test. Dat is vooral handig bij een grote nieuwe release zoals bijvoorbeeld R6.0. Een full verification test biedt de zekerheid dat de gedeponeerde broncode correct en volledig is, zodat met de broncode een werkende applicatie op te bouwen is. Een full verification test wordt afgesloten met een Build Report.

Bij onvoorziene omstandigheden kan de gebruiker met behulp van het materiaal uit het Escrow depot verder onderhoud (laten) plegen. Escrow Europe zorgt ervoor dat het depot up-to-date blijft en voert jaarlijks een uitgebreide technische verificatie uit. Als lid maakt u gebruik van deze regeling.

Nieuwsbrief
Stichting ViewPoint verstuurt regelmatig een nieuwsbrief met informatie over actualiteiten. Wil je graag onze nieuwsbrief ontvangen, stuur een e-mail met jouw gegevens en die van je woningcorporatie naar: info@stichtingviewpoint.nl.

Wat kost het lidmaatschap?
Nieuwe leden betalen de eerste keer € 1.000,00 (deelnamekosten € 750,00 en € 250,00 Escrow). Huidig prijspeil. Daarna zijn de jaarlijkse deelnamekosten per lid € 750,00.

Lid worden?
Wil je lid worden van Stichting ViewPoint, vul dan het aanmeldformulier in en e-mail het naar info@stichtingviewpoint.nl.
Klik hier om de statuten van Stichting ViewPoint te downloaden.

Huidige bestuursleden

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst van Itris en ViewPoint is tijdens de Itris Klantendag in 2021 ondertekend. Deze ondertekening was de kroon op de fijne samenwerking voor de toekomst.