Klanten

Itris vindt de samenwerking met hun klanten uitermate belangrijk. Ook in het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Dit bespreken we in verschillende teams samen met de klant. 

 

Project Advies Group (PAG)

Een Project Advies Group (PAG) gaat over één concreet project. Dit project heeft betrekking op een verbetering van een bestaande functionaliteit in ViewPoint. Als dit project start vragen we aan de deelnemers van de PAG of ze willen meedenken.

Van te voren hebben wij al oplosrichtingen in concept uitgewerkt. Dit delen we in de PAG als functioneel ontwerp. Als deelnemer van de PAG controleert en adviseert u de voorgestelde oplosrichting en signaleert u eventuele gemiste kansen. Vervolgens gaan wij met dit project aan de slag en nodigen wij de deelnemers uit voor een demo met de opgeleverde software. De leden van de Project Advies Group kunnen dit dan vervolgens beoordelen. Aangezien wij veel voorbereiden kost deelname in de PAG relatief weinig tijd, maar heeft voor ons heel veel toegevoegde waarde.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special Interest Group (SIG)

Itris wil in voorbereiding op de ontwikkelfase, samen met enkele klanten een diepgaande uitwerking maken van een beoogde module. Dit doen wij in de vorm van een SIG: Special Interest Group. Doelstelling van de SIG is de werking van de module op een dermate niveau uit te werken, dat de toekomstige werking en bijdrage aan de organisatie duidelijk zijn en dat de ontwikkelafdeling (R&D) van Itris voldoende informatie heeft om de ontwikkeling te kunnen starten.

Hieronder ziet u de wall of fame met deelnemers van onze klanten sessies.

Strategic Alignment Sessie (SAS)

Elk jaar organiseert Itris Strategic Alignment Sessies. Het doel hiervan is direct met klanten in overleg te zijn over keuzes in strategie en concrete ontwikkelingen in en rond de woningcorporatie. Met het uiteindelijke doel dat wij met onze producten en dienstverlening de woningcorporatie blijvend en steeds beter kunnen helpen met automatiseren, digitaliseren en standaardiseren.

Dit overleg vindt plaats met het management van de corporatie. Het gaat over de komende ontwikkelingen binnen de organisatie en de ambities die de woningcorporatie in de komende tijd wilt realiseren. In dit overleg gaan wij ook onze visie delen over ICT-ontwikkelingen die wij toepasbaar achten voor onze klanten. In dit overleg vertellen wij ook graag onze ontwikkelstrategieën.

Per jaar maken wij een selectie van onze klanten en nodigen we ze uit voor deze sessie. Van alle sessies wordt een samenvatting gemaakt en gebruiken wij om onze roadmap bij te stellen. De roadmap is bedoeld om inzicht te geven in onze stip aan de horizon.

Hierboven ziet u de wall of fame met deelnemers van onze klanten sessies.