Bij Woonstichting ‘thuis is wonen meer dan een dak boven je hoofd, het is een plek om echt thuis te komen. Dat begint met een kwalitatief goede en betaalbare woning, in een omgeving die past bij onze klanten. Want goed wonen is niet voor iedereen hetzelfde. Woonstichting ‘thuis biedt keuzes in betaalbaar en kwalitatief goed wonen. In Son en Breugel, best, Eindhoven, Veldhoven of Waalre. Samen met bewoners gaat ‘thuis voor een schone en veilige leefomgeving waar mensen prettig kunnen wonen en samenleven.

Onder de naam Woonstichting ‘thuis (+/- 11.000 VHE) zijn de woningcorporaties Domein en Aert Swaens per 1 januari 2013 juridisch gefuseerd. Voor Woonstichting ‘thuis was het een logische en vanzelfsprekende keuze om door te gaan met Itris als partner van Domein.

Nu enige jaren later heeft ‘thuis het vertrouwen in deze rol van Itris opnieuw bevestigd door het contract met enkele jaren te verlengen. Daarbij heeft ‘thuis ook gekozen voor de totale ontzorging, door de overgang naar Itris ASP, waarbij de totale ViewPoint omgeving in beheer is bij Itris.

Zowel Woonstichting ‘thuis als Itris zien samen uit naar voortzetting van succesvol partnership.