In december 2017 is Woonmeij live gegaan met ViewPoint. Woonmeij is ontstaan uit de fusie van Huis & Erf en Wovesto en bezit 5.000 verhuurbare eenheden. Huis & Erf heeft begin 2016, in samenwerking met 5 andere Brabantse woningcorporaties, de keuze al gemaakt om van de Cegeka-DSA oplossing over te stappen naar ViewPoint. De daadwerkelijke implementatie is in 2017 opgepakt waarbij Wovesto direct is gaan meelopen, met het idee dat bij een daadwerkelijke fusie de database van Wovesto ook geconverteerd zou worden. De fusie is uiteindelijk bezegeld per 1 januari 2018 waarbij de fusie organisatie als geheel nu met het primaire systeem ViewPoint werkt. Wij feliciteren Woonmeij met het bereiken van deze mijlpaal en kijken uit naar een intensieve en productieve samenwerking.

Op de foto ziet u Mark Wonders, directeur-bestuurder van Woonmeij en Eric Neijhoft, projectleider Itris.