Woondiensten Aarwoude is in 1995 ontstaan door een verzelfstandiging van het voormalige woningbedrijf van de gemeente Jacobswoude met destijds ongeveer 1.200 woningen. Inmiddels is de maatschappelijk zeer actieve organisatie uitgegroeid tot een kleine 2.000 verhuurbare eenheden. Zij investeert in duurzaamheid en betaalbaarheid en dat komt onder andere tot uiting in het lopende project van de ontwikkeling van 28 levensloop geschikte woningen in Langeraar.

Danny Visser, directeur-bestuurder zegt hierover: “Het doel dat Woondiensten Aarwoude zich stelt is, dat ze er wil zijn voor mensen die niet zelfstandig aan een geschikte woning kunnen komen. Dit kan komen doordat mensen niet genoeg geld hebben om een huis te kunnen kopen, of omdat er simpelweg niet genoeg betaalbare woningen te huur zijn in Nieuwkoop en Kaag & Braassem. Om dit gat op te vullen bouwt Woondiensten Aarwoude nieuwbouwwoningen en investeert ze voortdurend in de kwaliteit van het bestaande bezit.”

Voor de ondersteuning van haar projecten en primaire proces gebruikt Woondiensten Aarwoude al enige jaren ViewPoint, het ERP systeem van Itris. Danny Visser zegt daarover: “We hebben gemerkt dat ViewPoint ons met de jaren steeds beter is gaan ondersteunen. Naarmate onze medewerkers het systeem beter kunnen voeden met de juiste informatie, kunnen zij steeds sneller en efficiënter daarvan gebruik maken in de informatievoorziening en uitvoering van onze activiteiten.”

Aarwoude heeft daarom recentelijk gekozen om het lopende contract met Itris te verlengen en zal ook de komende jaren haar activiteiten blijven ondersteunen met de ViewPoint cloud-oplossing die haar zowel volledig ontzorgt op ICT-vlak, als degelijke functionele ondersteuning biedt bij haar dagelijkse activiteiten. Zowel Woondiensten Aarwoude als Itris zien daarbij samen uit naar voortzetting van de al reeds lange en prettige samenwerking.