Woonborg Vries heeft zich ook voor de komende jaren verzekerd van een goede ondersteuning van haar primaire processen. Middels een nieuw contract voor 5 jaar blijft zij gebruik maken van Itris ViewPoint.

“Om goede maatschappelijke en volkshuisvestelijke prestaties te leveren moeten we onze primaire en bedrijfsmatige processen goed op orde hebben. Dit doen wij de komende jaren onder meer ondersteunt door Itris. Zij voorzien ons van de ViewPoint software waarmee we onze primaire processen goed kunnen uitvoeren”, aldus Esther Borstlap, directeur-bestuurder bij Woonborg. “Daarbij willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de sector standaarden CORA en VERA én de Best Practice processen zoals Itris deze ook bij andere corporaties implementeert”.

Daarnaast maakt Woonborg al enige jaren gebruik van de SAAS oplossing van Itris en maakt zij sinds kort ook gebruik van het Itris-ASP datacenter. Woonborg coördinator ICT Gerwin Scherpen: “We kregen voor deze overgang bij Itris een vaste Projectleider toegewezen die ons aanspreekpunt was. We hebben de overgang vervolgens samen goed voorbereid. Het resultaat was dat we binnen één weekend over zijn gegaan naar Itris-ASP mét een dubbele releasewissel. De meeste medewerkers zijn de maandag erop zonder iets van de overgang gemerkt te hebben gewoon aan het werk gegaan! Complimenten voor de samenwerking in dit project!”.

Met de ondertekening van dit nieuwe contract spreken beide partners het vertrouwen uit om ook de komende jaren te blijven samenwerken.

Woonborg heeft een woningbezit van 4.800 woningen in de gemeenten Aa en Hunze, Haren, Noordenveld en Tynaarlo. Als gezonde, zelfstandige en compacte organisatie biedt zij goede en betaalbare woningen in een veilige en leefbare omgeving. Door daarbij ook veel aandacht te besteden aan duurzaamheid en ‘vergroening’ van haar woningen kunnen de huurders profiteren van woonlastenverlaging én levert Woonborg een structurele bijdrage aan CO2-reductie.

Esther Borstlap en Pim Kamstra ondertekenen het nieuwe contract.