Stichting Woonveste (Drunen) heeft een contract getekend met Itris voor de levering en implementatie van de oplossing ViewPoint. Met ViewPoint realiseert de woningcorporatie een reductie van systemen en daarmee de reductie van beheerskosten. Stichting Woonveste gaat dé stap maken in de verbetering van sturing informatie en digitalisering. ViewPoint wordt dé centrale bron waar alle informatie wordt opgeslagen.

Meest geïntegreerde oplossing
Stichting Woonveste had een divers applicatie landschap om haar bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. Hierdoor kwam de wens voor een beheersbaar platform en een integratie met minder koppelingen. De oplossing hiervoor is een groot aantal processen te bundelen in één ERP-systeem. Stichting Woonveste kwam na een zorgvuldig selectietraject tot de conclusie dat Itris de meest geïntegreerde oplossing biedt met ViewPoint. Zeker ook de complete focus op woningcorporaties en proactieve en meedenkende houding gaf de doorslag. Hierdoor biedt Itris ook een toekomstbestendige oplossing voor de woningcorporatie.

Efficiënter werken, betere communicatie en kostenreductie

ViewPoint is een systeem met functionaliteit over de verschillende afdelingen heen (primaire proces ondersteuning CORA, zonder maatwerk), hierdoor wordt informatie éénmalig vastgelegd, meervoudig gebruikt en kunnen uw medewerkers uw klanten sneller en beter bedienen, doordat ze minder tijd kwijt zijn met zoeken, navragen of onnodig doorverbinden/terugbellen. Oftewel ViewPoint biedt vele voordelen zoals efficiënter werken, betere communicatie en kostenreductie.

Geen onvoorziene kosten

Stichting Woonveste voldoet met ViewPoint aan de gestelde eisen van buitenaf en heeft geen onvoorziene kosten doordat de wet- en regelgeving is gewaarborgd binnen het jaarlijks onderhoud (Woningwet, Daeb/niet Daeb, Europese regelgeving Privacy, jaarlijkse huurverhoging, etc.).

Volledig digitaliseren en automatiseren

Het geïntegreerde Zaaksysteem en portalen zijn intuïtief en eenvoudig te gebruiken, waardoor de zelfredzaamheid en tevredenheid van de medewerkers en klanten en leveranciers wordt vergroot. Met zaak gericht werken en het gebruik van de portalen heeft de huurder inzicht in zijn dossier, statussen van zijn verzoeken en kan eenvoudig (digitaal) zelf zijn zaken regelen. Met het volledig geïntegreerde DMS en de rapportage tool is management- en sturingsinformatie snel en eenvoudig beschikbaar.

Stichting Woonveste ervaart de samenwerking als “een warm bad”.

Wij bedanken Stichting Woonveste voor het gestelde vertrouwen en gaan samen aan de slag om de implementatie tot een succes te maken.