Sint Trudo is een Eindhovense woningcorporatie die net effe anders is. Om haar organisatie te ondersteunen heeft Sint Trudo een contract getekend met Itris voor de levering van de Best of Suite oplossing ViewPoint. De keuze voor Itris sluit mooi aan op de kernwaarden “innovatief”, “lef” en “verbindend”. ViewPoint wordt hét ERP-systeem waarmee Sint Trudo als woningcorporatie haar bijzondere projecten, vernieuwende producten en grensverleggende initiatieven kan ondersteunen.

Ontzorgen
Met ViewPoint ondersteunt Sint Trudo haar compacte en slagvaardige organisatie. Met de wens een strategische partner te vinden, die Sint Trudo in de komende jaren ondersteunt en ontzorgt, is Sint Trudo op zoek gegaan naar een vervanging van het huidige ERP-systeem en leverancier. Na een aantal gesprekken en demonstraties heeft Sint Trudo de bevestiging gekregen dat Itris dé strategische partner is voor de komende jaren.

Efficiency
Het betreft een levering en implementatie van ViewPoint ter ondersteuning van primaire bedrijfsprocessen van Sint Trudo. Na de implementatie beschikt Sint Trudo over een ERP-systeem waarmee zij als woningcorporatie haar administraties kan voeren en klant- en interne bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk kan uitvoeren gecombineerd/geïntegreerd met een aantal belangrijke kernapplicaties. Sint Trudo neemt ViewPoint af als ASP-oplossing waarbij Itris fungeert als ASP-leverancier. Dit betekent dat het technisch beheer volledig wordt uitgevoerd door Itris.

Strategische partner
Itris ziet in Sint Trudo ook een strategische partner voor de komende jaren, welke wij graag betrekken bij de ontwikkelingen van ViewPoint.

Voldoet aan alle eisen
Sint Trudo voldoet met ViewPoint aan de gestelde eisen van buitenaf en heeft geen onvoorziene kosten doordat de wet- en regelgeving is gewaarborgd binnen het jaarlijks onderhoud (Woningwet, Daeb/niet Daeb, Europese regelgeving Privacy, jaarlijkse huurverhoging etc.).

Het geïntegreerde Zaaksysteem is intuïtief en eenvoudig te gebruiken, waardoor de zelfredzaamheid en tevredenheid van medewerkers, klanten en leveranciers wordt vergroot. Met zaakgericht werken zijn “(huurder) dossiers” en “zijn statussen van verzoeken” inzichtelijk en eenvoudig (digitaal) te regelen. Met de volledig geïntegreerde rapportage tool is management- en sturingsinformatie snel en eenvoudig beschikbaar.

Wij bedanken Sint Trudo voor het gestelde vertrouwen en gaan samen aan de slag om de implementatie tot een succes te maken.