ViewPoint Open
 

Itris staat voor de doorlopende digitalisering en automatisering van alle basisprocessen van de woningcorporatie. Onze ERP-oplossing ViewPoint is in de basis een volledig geïntegreerde totaaloplossing voor ondersteuning van de primaire processen van een corporatie. ViewPoint maakt het mogelijk dat een woningcorporatie zich optimaal kan richten op het bouwen, beheren en verhuren van kwalitatief goede woonruimte met een betaalbare huur voor mensen met een smalle beurs.

Openheid van het primaire informatiesysteem is essentieel voor een woningcorporatie. Niet alleen om efficiëntie te winnen op basis van integratie met ketenpartners en expertsystemen, maar zeker ook om op een betrouwbare manier verantwoording te kunnen afleggen aan toezichthouders en de overheid.  Itris stelt ViewPoint daarom volledig open en garandeert haar klanten dat op een betrouwbare, juiste en eenvoudige manier gegevens kunnen worden uitgewisseld in de corporatie informatieketen.

ViewPoint dé centrale gegevensbron

U kiest een op maat gesneden combinatie van (expert)toepassingen, waarbij ViewPoint de centrale gegevensbron is en blijft voor de driehoek van huurders, contracten en vastgoed. ViewPoint is in deze keten de volledig geïntegreerde oplossing, welke op basis van de CORA-processen, het fundament vormt van de operationele processen voor de woningcorporatie. Extra sturingsinformatie wordt in deze keten veelal gegenereerd in en door expertsystemen.

ViewPoint Integratie Platform

Het ViewPoint Integratie Platform, afgekort tot VIP, zorgt ervoor dat klanten van Itris met ViewPoint volledig vrij zijn om te integreren met welke andere toepassing dan ook. Dit doen zij door gebruik te maken van verschillende beschikbare adapters binnen het Integratie Platform.

Het VIP zorgt voor een gecontroleerde één op één uitwisseling van ViewPoint gegevens met toepassingen van derden, waarbij het VIP onze klanten in staat stelt precies te definiëren welke gegevens er worden gedeeld, rekening houdend met de gebruiker en het doel van gebruik.

Business Intelligence Connector

ViewPoint herbergt voor de corporatie een schat aan informatie die vaak voor verantwoording en sturing wordt gebruikt. Ook expertsystemen maken graag gebruik van deze data voor rapportage en sturingsdoeleinden. Om die reden positioneren wij naast het ViewPoint Integratie Platform onze Business Intelligence Connector (BIC) die de integratie verzorgt voor Business Intelligence toepassingen zodat zij gegevens uit ViewPoint kunnen lezen en deze verrijken met aanvullende gegevens uit derde systemen.

Onze Business Intelligence Connector maakt het mogelijk om ‘alle’ gegevens uit ViewPoint te combineren met andere dataverzamelingen voor een alomvattende rapportage over alle niveaus van uw corporatie.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ViewPoint Open? Wij maken graag met u een afspraak om de voordelen samen te bespreken. Stuur ons een e-mail en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.