Woningstichting Brummen en Sprengenland Wonen Eerbeek, twee gezonde en goed presterende corporaties, zijn met ingang van 1 januari 2017 gefuseerd zijn en gaan verder onder de naam Veluwonen.
“De steeds uitgebreidere eisen aan wet- en regelgeving, het zoveel mogelijk in huis houden van kennis mét daarbij de wens om nog efficiënter met de middelen om te gaan, liggen aan deze fusie ten grondslag”, aldus Marco de Wilde die als directeur van de nieuwe organisatie aan het roer staat.

Veluwonen heeft ervoor gekozen zich de komende jaren hierbij te laten ondersteunen door het ERP systeem ViewPoint van Itris. Hiervoor moesten de processen van beide organisaties op elkaar afgestemd worden en moest de data van Sprengenland Wonen en Woningstichting Brummen samengevoegd worden in één database. Inmiddels is dit achter de rug en is sinds medio december een geslaagde conversie een feit.

Hiermee is Veluwonen de komende jaren verzekert van een goed primair automatiseringssysteem!

Met ruim 4.000 woningen en ruim 30 medewerkers heeft Veluwonen haar domicilie in Eerbeek. Voor haar huurders in Brummen blijft een balie open voor inloopspreekuren.