Vacature bestuurslid Stichting ViewPoint


Wie vindt het leuk om het Bestuur te komen versterken?
In verband met het vertrek van één van onze bestuursleden zoeken we op zeer korte termijn een nieuw bestuurslid voor de gebruikersstichting ViewPoint.

Stichting ViewPoint vertegenwoordigt de corporaties die gebruik maken van Viewpoint, het ERP-systeem dat geleverd wordt door Itris. Wij zijn de partner die, samen met haar leden, kennis en ervaring inzet om samen met Itris te werken aan een goede dienstverlening van Itris en aan een product dat continuïteit biedt en zowel technisch als functioneel blijft aansluiten op de wensen en eisen van de deelnemende corporaties.

Onze doelstelling is om een goede vertegenwoordiger te zijn van een betrokken achterban. Om de gewenste samenwerking en vertegenwoordiging te realiseren, is het noodzakelijk om met elkaar in overleg te gaan. De verwachtingen over en weer ten aanzien van de samenwerking en positionering te herijken, concretiseren en formaliseren in concrete afspraken.

Voor informatie verwijzen we je naar ons communicatieplatform: www.stichtingviewpoint.nl. Ben je werkzaam bij een corporatie die bij onze stichting is aangesloten, lijkt het je leuk om ons Bestuur te versterken, dan nodigen wij je graag uit om te reageren naar: info@stichtingviewpoint.nl

De bestuursfunctie is onbezoldigd, maar door je lidmaatschap is jouw corporatie vrijgesteld van de jaarlijkse contributiebijdrage aan Stichting ViewPoint.

Taken en verantwoordelijkheden 

  • Deelname aan de bestuursvergaderingen (frequentie 10 x per jaar) hiervan 5 overleggen gecombineerd met overleg met de directie van Itris We vergaderen 5x per jaar per teams en 5x per jaar fysiek op locatie in Nieuwegein;
  • Deelname aan / mee organiseren van de ledendag (1 x per jaar);
  • De communicatie verzorgen met de achterban via het communicatieplatform.

Vaardigheden 

  • Kennis van ICT;
  • Enige bestuurservaring is een pre;
  • Kunnen denken op hoofdlijnen;
  • Besluitvaardig zijn;
  • Een lange termijn visie in het oog houden;
  • Resultaatgericht.

Tijdsbesteding
De tijdsbesteding is afhankelijk van de noodzaak en de persoonlijke invulling van de functie, maar wordt gemiddeld ingeschat op 6 tot maximaal 12 uur per maand. Bij eventuele vragen kun je contact opnemen met de voorzitter, Eric van den Einden (e.vandeneinden@woonveste.nl)