Na een gedegen implementatietraject op basis van de ‘best practice’ methode is op maandag 19 december jl., Rondom Wonen (circa 3000 verhuureenheden) succesvol live gegaan met ViewPoint.

Met de implementatie en livegang van ViewPoint heeft Rondom Wonen een volledig geïntegreerde webbased oplossing, waarmee de primaire processen van haar organisatie ondervangen kunnen worden.

Door o.a. de reductie van de diversiteit aan systemen en één centrale plek waar alle informatie wordt vastgelegd, wordt de foutgevoeligheid gereduceerd en bespaart Rondom Wonen tijd, die nu kan worden besteed aan het ondersteunen van huurders die bijzondere aandacht en zorg nodig hebben.

Met ViewPoint kan Rondom Wonen het gehele incasso proces automatiseren, waarbij de werkzaamheden efficiënter en sneller kunnen worden afgehandeld. Dit geldt ook voor het huurverhogingsproces. Met de implementatie van ViewPoint inclusief een volledig geïntegreerd Document Management Systeem, Werkstromen en Rapportage tool, heeft Rondom Wonen de eerste stap naar digitalisering gezet.

Direct na de livegang is de nazorg periode gestart, waarbij een Itris consultants aanwezig is om de eerste dagen de eindgebruikers en de functioneel beheerders, waar nodig, op weg te helpen.

Wij willen vanuit Itris, Rondom Wonen bedanken voor de zeer professionele en prettige samenwerking en zien uit naar een succesvolle uitnutting van ViewPoint.

Rondom Wonen zorgt voor “gewoon goed wonen” voor mensen in kwetsbare posities en met een bescheiden inkomen. Rondom Wonen stelt zich ten doel om daarbij passende woonruimte aan te bieden aan mensen die vallen binnen de primaire doelgroep van beleid, als bedoeld in de woningwet. Graag ondersteunen wij Rondom Wonen daarbij met ViewPoint.