Stichting SSH& is er voor studenten die op kamers willen; studenten die een eigen plek zoeken, een thuis tijdens de studententijd en met veel plezier kort of lang in Nijmegen of Arnhem willen wonen. De studenten huisvester beheert ruim 5600 kamers en verhuureenheden en is een actieve organisatie die staat voor voldoende, goede en betaalbare huisvesting met bijbehorende dienstverlening voor studerende jongeren.

Kees Stunnenberg, Directeur bestuurder van SSH& zegt hierover: “Klantgericht, dat is waar SSH& voor staat. We maken het studenten niet alleen gemakkelijker, we zorgen er ook voor dat zij zich gast bij ons voelen, van aankomst tot vertrek. Vanuit een heldere visie op gastvrijheid gaan we hiermee aan het werk”.

Stichting SSH& maakt voor de ondersteuning van haar primaire proces reeds jaar en dag gebruik van ViewPoint van leverancier Itris. Als een van de allereerste klanten van ViewPoint heeft zij de ontwikkeling van zowel het pakket als de leverancier de afgelopen jaren van dichtbij meegemaakt. In 2017 ligt de focus van SSH& op het verder digitaliseren van haar processen en self service bieden aan de student via een persoonlijke huurdersportaal. Voor deze digitaliseringsslag werkt SSH& samen met Itris en andere leveranciers om de student een volledig geïntegreerd systeem te kunnen bieden dat op ieder moment de juiste informatie biedt.

Kees Stunnenberg zegt hierover: “‘Gemak dient de klant’, een titel die kort en bondig omschrijft waar we aan werken in 2017. Zo zorgen we voor een flinke digitaliseringsslag, waarmee studenten 24/7 bij ons terecht kunnen. Deels is dit een inhaalslag, maar we presenteerden afgelopen jaar ook een innovatief reserveringssysteem. Met het systeem ‘Book Your Room’ kunnen internationale shortstay studenten overal en altijd zelf een kamer bij ons boeken. Een mooie stap voorwaarts in onze dienstverlening, want studenten krijgen hiermee zelf wat te kiezen.”

In 2016 maakte SSH& al de overstap naar de ASP dienstverlening van Itris. Hiermee is zij volledig ontzorgd voor wat betreft het beheer van haar primaire systeem ViewPoint. De tevredenheid van SSH& over het gebruik van ViewPoint in de afgelopen jaren, samen met het vertrouwen in Itris en haar visie om ViewPoint als open ERP systeem door te ontwikkelen, hebben SSH& ertoe doen besluiten om ook de komende 5 jaar door te gaan met ViewPoint als “bron van de waarheid” voor ondersteuning van het primaire proces en informatiebron voor aangrenzende expert-systemen.