Vanuit de situatie van een zeer divers applicatie landschap, een aflopende contractdatum van het huidige primaire systeem en de wens om haar klanten te verleiden digitaal te gaan is QuaWonen op zoek gegaan naar een ‘totaaloplossing’. De klantportaaloplossing moet hierbij naadloos geïntegreerd zijn met het achterliggend primaire systeem. De insteek van QuaWonen, bij de keuze van het nieuwe primaire systeem, is de realisatie van een zo breed mogelijk ERP-systeem inclusief de functionaliteiten KCC, corporate website, klantportaal, kennisbank, document management en optimale managementinformatie.
Na een zorgvuldig selectietraject, waarbij o.a. Use Cases zijn uitgewerkt en referentiebezoeken zijn afgenomen, heeft QuaWonen op 3 mei 2017 het contract met Itris getekend voor de levering en implementatie van de totaaloplossing ViewPoint.

Met ViewPoint realiseert QuaWonen een reductie van systemen in het huidige diverse applicatielandschap en daarmee een reductie van de beheerskosten.

ViewPoint wordt bij QuaWonen dé centrale bron waar alle informatie wordt opgeslagen. ViewPoint biedt QuaWonen tevens het volledig geïntegreerde DMS en met de rapportage tool zijn management- en sturingsinformatie snel en eenvoudig beschikbaar. Daarnaast biedt ViewPoint een volledig geïntegreerde Zaaksysteem, Portalen en Kennisbank. Daarmee heeft QuaWonen een klantportaaloplossing die naadloos integreert met het achterliggende primair systeem, waarbij ook de ketenintegratie met de aannemer gerealiseerd wordt. Hiermee wordt voldaan aan de wens van QuaWonen voor een zo breed mogelijk ERP systeem.

Het selectietraject is door adviesbureau Hersense begeleid en zij zullen ook nauw betrokken blijven bij de implementatie van ViewPoint.

Wij bedanken QuaWonen voor het gestelde vertrouwen en gaan samen aan de slag om de implementatie tot een succes te maken.