Stichting ViewPoint

Waar staan wij voor?

Stichting ViewPoint wil als partner vanuit een gezamenlijk invloed uitoefenen in de ontwikkeling van ViewPoint en de kwaliteit van de dienstverlening door Itris, met als doel betaalbaarheid en instandhouding van de producten.

Waar gaan wij voor?

De volgende punten zijn belangrijke speerpunten voor de stichting:

  • Een professionele, autonome gesprekspartner zijn;
  • Borging van de Escrow overeenkomst;
  • Schept voorwaarden voor en stimuleert het kennisdelen en samenwerking op een interactieve manier.

Huidige bestuursleden

Yammer platform

Stichting ViewPoint heeft een eigen Yammer platform. Deze is bedoeld om andere ViewPoint gebruikers gemakkelijker te vinden en om samen op te trekken in bepaalde zaken. Er zijn inmiddels diverse groepen ontstaan waardoor het platform breed ingezet kan worden. Ook wordt het gemakkelijker om relevante onderwerpen te vinden. Wij roepen zoveel mogelijk medewerkers van leden van de Stichting op om lid te worden van dit Yammer platform. Hoe meer disciplines, hoe liever. Stuur een e-mail naar info@stichtingviewpoint.nl en dan krijgt u toegang tot dit platform.

Wat kost het lidmaatschap?

Nieuwe leden betalen de eerste keer € 1.000,00 (deelnamekosten € 750,00 en € 250,00 Escrow). Huidig prijspeil. Daarna zijn de jaarlijkse deelnamekosten per lid € 750,00.

Lid worden?

Wilt u lid worden van Stichting ViewPoint, dan kunt u het aanmeldformulier invullen en ondertekenen en daarna e-mailen naar info@stichtingviewpoint.nl.

Escrow regeling

Als gebruiker van ViewPoint vertrouwt u volledig op Itris voor aanpassingen en onderhoud. U moet er natuurlijk niet aan denken dat door onvoorziene omstandigheden de continuïteit van uw bedrijfsprocessen gevaar loopt. Dat hoeft ook niet want de overeenkomst tussen de Stichting, Itris en Escrow Europe beschermt u hiertegen. Itris verplicht zich de broncode van de software ViewPoint en de daarbij behorende technische documentatie ten gunste van haar gebruikers te deponeren bij NCC group.

NCC group

De broncode is gedeponeerd bij een gespecialiseerde Escrow bureau, namelijk NCC group. Zij bieden:

  • De garantie dat alle noodzakelijke broncode bestanden, bouwscripts en hulpbestanden in Escrow zijn gedeponeerd en opgeslagen.
  • De garantie dat de volledige documentatie van het opbouwproces samen – met de broncode is opgeslagen en direct beschikbaar is in het geval van een release.
  • Bescherming tegen het verlies van belangrijke medewerkers van de leverancier of de licentiehouder.
  • De garantie dat alle documentatie, nodig om de applicatie op te laten bouwen door een andere partij/programmeur, beschikbaar is.

De NCC group controleert jaarlijks met een level 3 test of de broncode op te bouwen is. Eens in de 2-4 jaar geeft de Stichting opdracht voor een Full Verification test. Dat is vooral handig bij een grote nieuwe release zoals bijvoorbeeld R6.0. Een full verification test biedt de zekerheid dat de gedeponeerde broncode correct en volledig is, zodat met de broncode een werkende applicatie op te bouwen is. Een full verification test wordt afgesloten met een Build Report.

Bij onvoorziene omstandigheden kan de gebruiker met behulp van het materiaal uit het Escrow depot verder onderhoud (laten) plegen. Escrow Europe zorgt ervoor dat het depot up-to-date blijft en voert jaarlijks een uitgebreide technische verificatie uit. Als lid maakt u gebruik van deze regeling.

Service Level Agreement (SLA)

De SLA is een belangrijk onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst tussen Itris en de afnemer. In de SLA staan afspraken tussen Itris en de gebruiker van services over de inhoud en de kwaliteit van ViewPoint. Hier staan ook afspraken in over hoe de service wordt gemanaged, wat de randvoorwaarden zijn en hoe Itris omgaat met onregelmatigheden. De dienstverleningsovereenkomst bevat naast de SLA ook de meer juridische aspecten en prijsafspraken. Vaak wordt de totale dienstverleningsovereekomst in de praktijk als SLA aangeduid.

U als gebruiker kan in overleg met Itris een SLA afspreken en vastleggen (maatwerk). Dit is geen onlosmakelijk onderdeel van de deelname aan de Stichting.

Lid worden nieuwsbrief?

Elk kwartaal sturen wij u een nieuwsbrief met ontwikkelingen met betrekking tot Stichting ViewPoint. Wilt u ook lid worden van de nieuwsbrief, stuur dan een mail met uw volledige naam, organisatie, functie, telefoonnummer en eventuele opmerkingen naar info@stichtingviewpoint.nl.

Statuten

Klik hier om de statuten van Stichting ViewPoint te downloaden.

© 2021 by Itris B.V.   |   Contact   |   Privacyverklaring