Itris heeft oog voor mens en maatschappij! In onze zoektocht naar een goed doel wat dicht bij de woningcorporaties staat, zijn wij in contact gekomen met stichting Kamers met Aandacht. Kamers met Aandacht richt zich op kamerbemiddeling voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die op eigen benen willen staan, maar weinig tot geen sociaal vangnet hebben. Deze jongeren wonen niet meer thuis en krijgen hulp via een (jeugd)zorgorganisatie.

Kamers met Aandacht is in 2019 van start gegaan in de gemeente Utrecht en is inmiddels al in 11 gemeenten verantwoordelijk voor de werving en matching van kamers. Vanwege de toenemende landelijke belangstelling is Kamers met Aandacht vanaf dit jaar een zelfstandige stichting met een ANBI status.

Hoe werkt het?

Een luisterend oor, helpende hand en een beetje oog voor elkaar. Dat is wat Kamers met Aandacht vraagt. Verhuurders kunnen zelf kiezen hoe lang de jongere blijft (min.1 – max. 5 jaar) en hoe veel ‘aandacht’ ze kunnen bieden. De jongere krijgt nog minimaal 6 maanden begeleiding vanuit de aanmeldende zorgorganisatie en de verhuurder krijgt de gehele huurovereenkomst ondersteuning vanuit Kamers met Aandacht.

Wilt u als woningcorporatie ook helpen?
Woningcorporaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het project door enerzijds het tijdelijk onderverhuren van een kamer toe te staan. Anderzijds kunnen zij een bijdrage leveren aan de werving door het project en ondersteunende wetgeving actief onder de aandacht te brengen bij hun huurders, via hun website, nieuwsbrief of magazine. https://kamersmetaandacht.nl/wist-je-dat/

Tenslotte is het mogelijk om samen met Kamers met Aandacht kleinschalig gemengd wonen te organiseren.

De eerste woningcorporatie ging u al voor
Woningcorporatie Mitros heeft een huis in Lunetten beschikbaar gesteld voor Kamers met Aandacht. In dit huis gaan 3 dragende en 2 vragende bewoners samenwonen. Iedere jongere huurt een eigen kamer en gezamenlijk delen zij de keuken, badkamer en het toilet. Emmaus Haarzuilens heeft een snelle start van het project ondersteund door de gezamenlijke eetkeuken gratis te voorzien van meubels en apparatuur. https://kamersmetaandacht.nl/1e-studentenhuis/

Meer informatie
Meer informatie vindt u via www.kamersmetaandacht.nl. Ook kunt u contact opnemen met oprichtster Bianca van der Neut via info@kamersmetaandacht.nl  

Op 29 oktober 2020 kunt u Bianca live ontmoeten op onze klantendag.