Op donderdag 22 maart 2018 is QuaWonen live gegaan met Itris ViewPoint! Een mooie prestatie en het resultaat van een goede samenwerking tussen de medewerkers van QuaWonen, de adviseurs van Hersense en de medewerkers van Itris.
In 2017 heeft QuaWonen, als middelgrote woningcorporatie in de Krimpenerwaard (ruim 8.500 VHE’s), ervoor gekozen haar NCCW-BIS systeem en randapplicaties te vervangen door Itris ViewPoint.

QuaWonen heeft het Best Practice implementatieproject van ViewPoint benut om werkprocessen efficiënter in te richten en nadrukkelijk gekozen om anders te gaan werken: op basis van zaakeigenaarschap, gebiedsgericht en met ruimte binnen de functie.
Itris ViewPoint ondersteunt QuaWonen inhoud te geven aan haar klantvisie: “optimaal digitaal met behoud van persoonlijk contact en voor de kwetsbare klant altijd nabij”. Door efficiënter te werken wordt tijd gecreëerd voor klanten en kwetsbare buurten en wijken.
Met ViewPoint heeft QuaWonen een geïntegreerde totaaloplossing voor Wonen, Vastgoed en Financiën inclusief een zaaksysteem, portalen, apps, documentmanagementsysteem en managementinformatiesysteem.

In het implementatieproject zijn koppelingen gerealiseerd met een tweetal regio’s binnen het Easymatch woonruimteverdeelsysteem van QVision. Ook is er een “S@les in de bouw” koppeling tot stand gebracht met het Kraan-systeem van aannemer Bakker Arkel. Kortom een mooi voorbeeld van ViewPoint als ‘open’ ERP systeem.
Wij danken QuaWonen voor het in Itris gestelde vertrouwen en zien uit naar continuering van de plezierige samenwerking de komende jaren!