KleurrijkWonen is een actieve, vernieuwende woningcorporatie die lokaal aanwezig is in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal en Tiel. Haar ruim 15.000 woningen staan zowel in klein stedelijk gebied als in dorpen en zijn geschikt voor een breed spectrum aan doelgroepen. De corporatie werkt al ruim 10 jaar met ViewPoint, het ERP systeem van Itris voor de ondersteuning van haar primaire proces.

“Er verandert veel in de loop van zo’n lange tijd en het is dan ook belangrijk dat het ERP systeem zich kan aanpassen aan de veranderende omgeving en processen binnen de corporatie” zegt Paul Compen, informatiemanager en teamleider I&A bij KleurrijkWonen. “Het bijdragen aan kostenbesparingen door efficiency verbeteringen is daarbij de leidende visie van KleurrijkWonen. Daarom hebben wij in ons informatieplan gekozen voor een dominant systeem aangevuld met satellietsystemen en een flexibele koppelingsstructuur als applicatiestrategie”.

Om deze strategie concreet in te vullen maakt KleurrijkWonen gebruik van het ViewPoint Integratie Platform (VIP) van Itris. Het VIP stelt de corporatie in staat om gebruik te maken van zowel de basis informatie als de processen en workflow van het ERP systeem terwijl het tegelijkertijd mogelijkheden biedt om informatie uitwisseling te realiseren met specialistische software van derden. Eenmalige registratie met meervoudig gebruik van data is een belangrijk principe dat daardoor mogelijk wordt. Het VIP stelt de corporatie in staat om te profiteren van de voordelen van een open ERP structuur met als duidelijke toegevoegde waarde een geïntegreerde informatievoorziening en efficiënt proces.

Middels het VIP heeft KleurrijkWonen in 2016 de integratie mede gerealiseerd met zowel een nieuw Klant Volg Systeem als een nieuw Planbord voor de eigen onderhoudsdienst. “De komende tijd zal de verdere ketenintegratie en verhoging van de datakwaliteit een blijvend speerpunt zijn binnen KleurrijkWonen” zegt Paul. “Een open ERP systeem is daarbij van essentieel belang zodat we moderne universele integraties kunnen realiseren op basis van standaarden”.