ISAE 3402Eén van onze belangrijkste kernwaarden, naast Voorspelbaarheid, Innovatie en Samenwerking is Kwaliteit. Niet alleen Kwaliteit van onze producten, diensten en medewerkers, maar ook van onze processen. Met de reeds ontvangen certificeringen ISO20000, ISO27001 en ISAE3402 Type 1 hebben wij als organisatie al stappen gezet in de beheersing van onze serviceorganisatie processen en hoe wij omgaan met risicomanagement, informatiebeveiliging en anti-fraude.

Onlangs hebben wij weer een uitbreiding gerealiseerd in de certificering door de ontvangst van de ISAE3402 Type 2-verklaring. Met deze verklaring geven wij inzage in de manier hoe wij onze diensten verlenen, waarbij wordt benoemd hoe ons dienstverleningssysteem is opgezet en geïmplementeerd.

Onze klanten zijn hiermee gegarandeerd van onder andere:

  • Effectieve, door Itris geïmplementeerde, beheersmaatregelen ten aanzien van de dienstverlening aan haar klanten, waarvan de werking is vastgesteld;
  • Effectieve interne beheersmaatregelen binnen Itris, waarvan de werking is vastgesteld;
  • Besparing op accountantskosten. Immers een ISAE3402-rapport van de leverancier, bespaart de accountant(s) van klanten tijd bij het onderzoeken van beheersmaatregelen ten aanzien van de diensten geleverd door deze leverancier.