Klantendag Itris.

In 2017 is het aantal datalekken in de corporatiemarkt aanzienlijk gestegen. Welke risico’s loopt uw organisatie? Hoe gaat u risico’s beperken en voorkomen? Met als thema ‘Data op orde’ was de klantendag van Itris op donderdag 2 november jl. een groot succes. Meer dan 120 aanwezigen hebben de bevestiging gekregen dat Itris dé partner is voor de corporatie, ook als het gaat om de vastlegging van juiste, volledige en betrouwbare informatie in haar ERP systeem. Door o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn veel corporaties aan de slag gegaan met het op orde brengen (krijgen) van hun data. De grote vraag die door Itris is gesteld: zit uw corporatie al in de rijdende trein of wacht u tot het rode licht gedoofd is?

Omdat Itris veel waarde en belang hecht aan het persoonlijk uitleggen en demonstreren van het pad naar de toekomst voor de corporatie, heeft zij een zorgvuldig uitgekozen programma gepresenteerd aan onze klanten. Tijdens deze dag heeft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een toelichting gegeven op haar Managementletter: Sociale huur, professioneel bestuur (van juni 2017). Deze managementletter benadrukt het belang van Data op orde en is de basis geweest voor KleurrijkWonen om de start te maken met het project ‘Basis op orde’. De aanleiding voor dit project was o.a. het besef dat de kwaliteit van gegevens essentieel is voor een goede bedrijfsvoering en de situatie dat het vullen van de dVi en dPi elk jaar weer een tijdrovende klus is met de conclusie dat veel tijd werd verspilt met het bij elkaar zoeken van de brongegevens. KleurrijkWonen heeft ervaring gedeeld, hoe zij het project ‘Basis op orde’ hebben aangepakt.

Aansluitend op de praktijkervaring van KleurrijkWonen heeft Itris haar klanten meegenomen in een stappenplan waarmee klanten AVG compliant zijn op 25 mei 2018. Itris heeft laten zien hoe zij haar klanten op een unieke en innovatieve wijze ondersteunt met de annoncering van de ViewPoint Sanity Check. Hiermee bepaalt de corporatie haar eigen pad om goed voorbereid 2018 in te gaan en kan zij met een gerust hart verder digitaliseren. De Sanity Check controleert op een aantal elementen de huidige stand van zaken met als eindresultaat een stappenplan naar: AVG op orde voor ViewPoint op 25 mei 2018; Daeb / niet-Daeb op orde; dVi op orde; Assurance op orde en Data op orde. De uitkomst van deze Sanity Check maakt inzichtelijk welke stappen de corporatie nog moet nemen en welke ondersteuning zijn daarbij nodig heeft.

Omdat Assurance en Compliance een belangrijk onderdeel zijn in governance, heeft Itris samen met een aantal klanten tevens een platform beschikbaar gesteld waarop de te treffen maatregelen rond risicobeheersing, functiescheiding en het vermijden van fouten in de bedrijfsvoering inzichtelijk kunnen worden gemaakt en waarop u als organisatie beheer kunt voeren. Indien u hier meer over wil weten kunt u contact opnemen met onze afdeling Sales op telefoonnummer 088-0902100.

Met de ‘zeer goed’ beoordeling van onze klanten, kijken we tevreden terug op een geslaagde dag en gaan wij aan de slag om ook in 2018 onze klanten weer optimaal te ondersteunen.