Woonstichting Het Grootslag (Noord Holland) heeft een contract getekend met Itris voor de levering en implementatie van de Best of Suite oplossing ViewPoint. Met ViewPoint realiseert de woonstichting een reductie van systemen en daarmee de reductie van beheerskosten. Tevens gaat Het Grootslag een grote stap maken in de verbetering van sturingsinformatie. ViewPoint wordt dé centrale bron waar alle informatie wordt opgeslagen.

Het Grootslag kende een zeer divers applicatie landschap om haar bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. Met de wens om een groot aantal processen (en afdelingen) te bundelen in één ERP-systeem, is de woonstichting op zoek gegaan naar een vervanging voor de huidige systemen. Na een zorgvuldig selectie traject, met verschillende presentaties, beantwoording van PvE, uitwerking van Business Cases en referentiebezoeken, heeft Het Grootslag de conclusie getrokken dat Itris verreweg de meest geïntegreerde oplossing biedt met ViewPoint.

Het voordeel, dat Het Grootslag in een ERP-systeem ziet, is dat gegevens van o.a. klanten en producten slechts éénmaal ingevoerd hoeven te worden, omdat er één enkele database wordt gehanteerd. Dit verkleint de kans op inconsistente in data en biedt vele andere voordelen zoals efficiënter werken, betere communicatie en kostenreductie.

Met het volledig geïntegreerde DMS en de rapportage tool is management- en sturingsinformatie snel en eenvoudig beschikbaar. Dankzij het geïntegreerde Zaak systeem en bijhorende Monitors kunnen processen nog efficiënter worden opgepakt.

Kortom, met de Best of Suite oplossing ViewPoint, wordt voldaan aan de wens van de woningcorporatie voor een zo breed mogelijk ERP systeem.

Wij bedanken Het Grootslag voor het gestelde vertrouwen en gaan samen aan de slag om de implementatie tot een succes te maken.