Woonstichting St. Joseph en Woonstichting Kleine Meierij gaan fuseren tot een krachtige woningcorporatie met als werkgebied Boxtel, Lennisheuvel, Liempde, Haaren, Sint-Michielsgestel, Rosmalen, ’s-Hertogenbosch en Bernheze. Dankzij de fusie van deze twee dorpse woningcorporaties, kan voortaan een breed woningaanbod en een breder dienstenpakket worden aangeboden. Omdat de fusiecorporatie meer kan gaan investeren in werkprocessen, kan er een hogere kwaliteit in de dienstverlening bereikt worden. Wat ook meerwaarde biedt, is dat de fusiecorporatie nu meer aan risicospreiding kan gaan doen en als grotere organisatie aantrekkelijk blijft voor huidige en toekomstige werknemers.

De nieuwe fusiecorporatie zal, na goedkeuring van diverse stakeholders, op 1 juli 2019 van start gaan. Daarbij is besloten om vanaf de fusiedatum gebruik te maken van het primaire systeem ViewPoint van Itris, het systeem dat door St. Joseph sinds 2015 in gebruik is. Dit betekent dat de gegevens van Kleine Meierij worden opgenomen in ViewPoint en dat de medewerkers van Kleine Meierij vertrouwd gemaakt gaan worden met het – voor hun – nieuwe systeem ViewPoint.

De operationele processen zullen vanaf datum livegang worden ondersteund door ViewPoint.

Links Rob Dekker (directeur-bestuurder van Woonstichting St. Joseph) en rechts Pim Kamstra (commercieel directeur Itris).