Baston is één van de woningcorporaties die aan de wieg van ViewPoint heeft gestaan. Zij heeft de doorontwikkeling van ViewPoint en Itris door de jaren heen actief gevolgd en mede bijgedragen aan de ontwikkeling van ViewPoint. Oude liefde roest niet en daarom heeft Baston wederom haar vertrouwen uitgesproken in Itris door langdurige verlenging van het contract. Eén van de redenen om met ViewPoint door te gaan is de open en eerlijke samenwerking, welke in de vorm van partnership geconcretiseerd wordt. De komende periode staat in het teken van Data op Orde (o.a. AVG) en de verdere afstemming van de inrichting op de processen van Baston, met de wens om meer te conformeren aan de Best Practice inrichting van ViewPoint. Op het gebied van automatisering gaan de ontwikkelingen steeds sneller en de nieuwe mogelijkheden van ViewPoint, waaronder het Zaaksysteem, ondersteunen Baston in haar groei naar efficiëntere processen en het verhogen van klanttevredenheid
Wij kijken uit naar de continuering van de goede samenwerking met Baston.

Op de foto ziet u directeur-bestuurder Sandra van Zaal en commercieel directeur Pim Kamstra het contract formeel ondertekenen. Zoals gebruikelijk bij Itris werd dit heugelijke feit gevierd met taart voor de gehele organisatie.