Data efficiënt en veilig beheren en verwerken, en tegelijkertijd processen optimaliseren en kosten besparen. Een lastige opgave waarbij een goede ICT-oplossing uitkomst kan bieden. Itris vertelt op 21 september tijdens CorporatiePlein over de mogelijkheden van haar ERP-systeem ViewPoint om deze doelen te behalen, en wij spraken daar alvast over met Commercieel Directeur Pim Kamstra.

“Databeheer en -verwerking behoren steeds meer tot de kern van bedrijfsvoering van corporaties,” begint Pim. “De risico’s van cybercrime nemen toe. Omdat de focus aan de ene kant op compliance ligt en aan de andere kant op het zo goed mogelijk bedienen van de huurders, dienen corporaties hun basisgegevens en data op orde te hebben. Software zoals ViewPoint kan corporaties hierbij ondersteunen, en wij geloven dat vier thema’s de komende jaren de doorslag zullen geven.”

Innovatiekansen
“Ten eerste de ketenintegratie en efficiency waarbij de corporatie volledige ontsluiting van haar gegevens binnen de grenzen van security en bescherming persoonsgegevens kan realiseren. Denk aan ‘Open’ ERP, S@les in de Bouw, Zaakgericht werken en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die mei 2018 van toepassing is. Daarnaast zien wij innovatiekansen bij sturing en verantwoording. Corporaties moeten de steeds strengere accountantscontroles en wetgeving efficiënt en volledig verantwoorden. Ontwikkelingen als VERA, verantwoording­- en assurance dashboard, ondersteuning wetgeving en ISO20000, ISO27000 en ISAE3402 certificering helpen daarbij.”

“Wij zien ook innovatiekansen in ‘de basis op orde’, waarbij de corporatie ondersteund wordt in de primaire processen als standaard zaaktypen en MJOP. Als laatste kunnen stappen worden gezet qua customer intimacy, oftewel de tevreden huurder. Daar kan de corporatie in eigen tempo groeien naar een digitale corporatie, met behulp van portalen, apps, klantservicecentrum en kanaalsturing.”

ViewPoint
“Onze boodschap op CorporatiePlein 2017 is optimaliseer processen, blijf bij de standaard (Best Practice) en bespaar kosten,” sluit Pim af. “Wij bieden een volledig geïntegreerde Best-of-Suite-oplossing met ViewPoint en geven corporaties daarmee inzicht in ons 3-lagen model. Hiermee worden corporaties op een innovatieve manier ondersteund op het vlak van de eerdergenoemde innovatiekansen. Interesse? Wij geven op 21 september driemaal een demonstratie op onze stand.”

Itris is op CorporatiePlein te vinden op stand 41

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia – 28 augustus 2017