Area is al jarenlang een zeer tevreden klant en trouwe gebruiker van ViewPoint. Omdat Area ook in de komende jaren wil samenwerken met Itris, is wederom gekozen voor een meerjarige overeenkomst met Itris. ViewPoint is en blijft het strategische systeem en zal Area nu en in de toekomst blijven ondersteunen, wij noemen dat ‘Software for Life’. Met de intentie om ook het Zaaksysteem te gaan inzetten, neemt Area de stap om nog meer integraal te gaan werken, en zo meer profijt te hebben van de één database, één waarheid aanpak. Zoals Jan van Vucht, aangaf bij de ondertekening, streeft Area naar een eenvoudiger applicatie landschap en ViewPoint sluit uitstekend aan op deze wens. Op strategisch niveau hebben we afgesproken dat wij een Strategic Alignment Sessie organiseren met als doel om de corporatie-strategie en de ViewPoint-roadmap op elkaar af te stemmen. Kortom, alle reden om deze ontwikkelingen te vieren met de traditionele Itris taarten voor de gehele Area organisatie die worden aangesneden door Jolanda Verbueken, Coördinator ICT, en Robin, medewerker van Dichterbij.

    
Op de rechterfoto ziet u links directeur bestuurder Jan van Vucht en rechts commercieel directeur Itris Pim Kamstra