Woningcorporatie Acantus te Veendam heeft zich ook voor de komende jaren verzekerd van een goede ondersteuning van haar primaire processen. Middels een nieuw contract voor maar liefst 7 jaar blijft zij gebruik maken van Itris ViewPoint.

Met de ondertekening van deze langjarige overeenkomst spreken beide partners het vertrouwen uit om ook de komende jaren te blijven samenwerken.

Acantus heeft een woningbezit van ruim 13.000 huurwoningen in Noordoost- en Oost-Groningen. Met zo’n 170 medewerkers verdeeld over de afdelingen Wonen, Vastgoed en Financiën & Bedrijfsvoering, werkt zij hard aan alles wat met wonen in haar wijken, dorpen, buurten en straten te maken heeft.