Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9

ProSiWo kiest voor Itris, samenwerking, kwaliteit en innovatie.

ProsiwoProWonen, Sité Woondiensten en Wonion (ProSiWo) zijn drie woningcorporaties met totaal ruim 19.000 VHE’s gevestigd in de Achterhoek. Zij werken sinds enige tijd intensief samen op verschillende onderdelen, waaronder ICT.

Het afgelopen jaar zijn op ICT gebied grote stappen gezet. Zo is er een gezamenlijke ICT visie opgesteld en is een gezamenlijke technische infrastructuur voor de drie corporaties gerealiseerd. In de opgestelde ICT visie is vastgelegd dat een gezamenlijk ERP systeem noodzakelijk is voor verdere samenwerking en voor de uitvoering en beheer van gezamenlijke (administratieve) processen.

Eén van de eisen bij de keuze voor Itris was, dat het ERP systeem (ViewPoint) uniform wordt ingericht voor PoSiWo waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de ‘best-practice’ inrichting van de leverancier. Iedere corporatie schaft het ERP zelfstandig aan. Daarnaast moet het ERP systeem zo breed mogelijk functionaliteiten en processen afdekken en aansluiten bij de onderstaande eisen uit de ICT-visie:

1. De Corporatie Referentie Architectuur (CORA) dient als leidraad. Dit vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling met derden.
2. Maatwerk wordt zoveel mogelijk vermeden. Dit verhoogt het rendement op samenwerking voor beheer en doorontwikkeling.
3. Bij investeringen wordt altijd een prijs-/ kwaliteitsafweging gemaakt. Er wordt gekeken naar de impact van investeringen voor de totale organisatie.

Het gehele selectietraject is begeleid door een innovatief en onafhankelijk informatiseringsbureau, VVA-informatisering. Uiteindelijk is unaniem gekozen voor ViewPoint van Itris en gaat Itris samen met ProSiWo invulling geven aan alle gestelde eisen en de opgestelde ICT-visie. Deze samenwerking levert de corporaties kostenbesparing en meer kwaliteit op.

RPW9965

Voor nadere informatie neemt u contact op met : ProWonen, Roel Amkreutz of Itris, Pim Kamstra telefoon 06-22424560.